Het initiatief

De Maashorst Academy is een bedrijfsschool waar samen leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers centraal staat. Hierin worden volgens competentiegericht- en praktijkgericht leren opleidingen ontwikkeld in opdracht van betrokken bedrijven. In het rechterkader zie je de bedrijven die samen vorm en inhoud aan het opzetten en lanceren van de Maashorst Academy hebben gegeven.

Samen investeren we zo in de juiste scholing en in een leven lang leren. En we ontwikkelen en stimuleren een leercultuur in de gemeente Maashorst.