Over Maashorst Academy

Binnen de Maashorst Academy staat samen leren, ontwikkelen en opleiden centraal. Dit doen we door:

  • samen te investeren in het opleiden, leren en ontwikkelen van medewerkers en ze te faciliteren in een leven lang leren, zodat ze de regie nemen / houden over hun eigen loopbaan, blijven groeien en voldoening halen uit hun werk;
  • bedrijven te ondersteunen om succesvol te zijn en een optimale balans te vinden tussen welzijn, welvaart en welbevinden binnen de gemeente Maashorst;
  • het realiseren van een leercultuur en een intensieve samenwerking tussen bedrijven;
  • bewustwording te bevorderen en bedrijven te stimuleren om te investeren in een regionale leercultuur, in opleidingen en het delen van kennis;
  • talent te binden, te boeien, beter te maken en te behouden in de gemeente Maashorst.

Samenwerken

Samen sprankelende mensen en bevlogen teams creëren, zodat er focus, passie en daadkracht op de werkvloer ontstaat. Samen inspelen op een constant veranderende markt, op de klantwensen van morgen en een leercultuur bouwen voor de lange termijn. En zorgen dat er voor alle betrokken partijen groei en toegevoegde waarde te behalen is. Dat benadrukt het belang van samenwerken en samen succesvol zijn.

Competentiegericht opleiden

Competentieontwikkeling is het doelgericht afstemmen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers op je doelstellingen. Wat vraag je als bedrijf en wat kan en wil je medewerker? Als je weet welke competenties jouw bedrijf nodig heeft, kun je daar bij het leren en ontwikkelen van bestaande medewerkers én bij het aannemen van nieuwe medewerkers op inspelen.

Wij zetten onze bedrijfsvoering en de Maashorst Academy in om te werken aan concrete sociale issues. Zodat iedereen actief en vitaal kan meedoen in de maatschappij. En iedereen zijn/haar talent kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

  • Klik hier om de visie van de Maashorst Academy te lezen.