Over Maashorst Academy

Samen leren, ontwikkelen en opleiden.

Sprankelende individuen en bevlogen teams creëren, zodat er op de werkvloer focus, passie en daadkracht ontstaat.

Over Maashorst Academy

  • samen te investeren in het opleiden, leren en ontwikkelen van medewerkers en ze te faciliteren in een leven lang leren, zodat ze de regie nemen / houden over hun eigen loopbaan, blijven groeien en voldoening halen uit hun werk;
  • bedrijven te ondersteunen om succesvol te zijn en een optimale balans te vinden tussen welzijn, welvaart en welbevinden binnen de gemeente Maashorst;
  • het realiseren van een leercultuur en een intensieve samenwerking tussen bedrijven;
  • bewustwording te bevorderen en bedrijven te stimuleren om te investeren in een regionale leercultuur, in opleidingen en het delen van kennis;
  • talent te binden, te boeien, beter te maken en te behouden in de gemeente Maashorst.

Samenwerken

Samen sprankelende mensen en bevlogen teams creëren, zodat er focus, passie en daadkracht op de werkvloer ontstaat. Samen inspelen op een constant veranderende markt, op de klantwensen van morgen en een leercultuur bouwen voor de lange termijn. En zorgen dat er voor alle betrokken partijen groei en toegevoegde waarde te behalen is. Dat benadrukt het belang van samenwerken en samen succesvol zijn.

Competentiegericht opleiden

Competentieontwikkeling is het doelgericht afstemmen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers op je doelstellingen. Wat vraag je als bedrijf en wat kan en wil je medewerker? Als je weet welke competenties jouw bedrijf nodig heeft, kun je daar bij het leren en ontwikkelen van bestaande medewerkers én bij het aannemen van nieuwe medewerkers op inspelen.

Wij zetten onze bedrijfsvoering en de Maashorst Academy in om te werken aan concrete sociale issues. Zodat iedereen actief en vitaal kan meedoen in de maatschappij. En iedereen zijn/haar talent kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Bestuur

Het bestuur van stichting Maashorst Academy wordt gekenmerkt door diverse professionals met uiteenlopende achtergronden die hun expertise inzetten voor de ontwikkeling van een leven lang leren en ontwikkelen in de Maashorst regio. Peer van Summeren, met zijn ervaring als Lid College van Bestuur bij het Koning Willem 1 College, Rob Oorthuizen van Oté Pharma Sol, Rob Jansen (voorzitter) van Chain Logistics, en Erik Jansen, voormalig directeur bij Rabobank, vormen samen een team dat zich richt op het versterken van de economische vitaliteit van de regio.

Stichting Maashorst Academy zet zich in als een verbindende en faciliterende organisatie die leermogelijkheden aanbiedt aan lokale bedrijven, zij-instromers en talenten. Het doel is om bij te dragen aan een hybride leer- en werkomgeving waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, en bedrijven kunnen groeien, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. De focus ligt op het samenbrengen van kennis en vaardigheden in expertgroepen, en het faciliteren van works

Rob Jansen

Chain Logistics (Voorzitter)

"Samen creëren we bruisende en waardevolle leeromgevingen die medewerkers, teams en managers in staat stellen hun professionele doelen te realiseren. Leren van en met elkaar."

Rob Oorthuizen

Oté

"Maashorst Academy helpt talent te ontdekken, talent te laten schitteren en talent te laten groeien. We zorgen voor verbinding en laten zien dat sociaal en succesvol ondernemen heel goed samen gaan."

Peer van Summeren

Lid College van Bestuur Koning Willem I College

"We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en daarmee aan de samenleving."

Erik Jansen

Directeur & Bestuurder

"Maashorst Academy faciliteert een omgeving waarin bedrijven en hun medewerkers zich kunnen ontwikkelen. De kracht van verbinding en samen sterker!"

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.