Praktijkgericht leren

Het doel van praktijkgericht leren? Dat de lerende competenter wordt en zijn of haar functie beter kan uitoefenen. Doordat diegene de nodige kennis heeft, de nodige vaardigheden beheerst én de juiste beroepshouding heeft. Competent = kennen + kunnen + willen.

Voor praktijkgericht leren gebruiken we het 70:20:10-leermodel. Dit model helpt je om effectief leren vorm te geven. Hierbij staat niet het leren, maar juist de prestatie die het gevolg is van het leren centraal.

Het gaat erom dat je het formele leren, het informele leren en het leren tijdens het werk optimaal inricht. 70% van het leren doe je in de praktijk (informeel), door het gewoon te doen en ervaring op te bouwen, 20% leer je van en met elkaar (sociaal) en 10% blijft over voor training (online of klassikaal), opleiding en persoonlijke coaching.

Wat lever praktijkgericht leren jou op?

Het 70:20:10-leermodel betekent vooral leren op de werkplek. Zo ontstaat een continu leerproces. Omdat de wereld steeds sneller verandert, veroudert kennis ook steeds sneller. Om het nieuw geleerde toe te passen binnen bedrijfsprocessen is samenwerking onontbeerlijk. Sociaal leren zorgt voor het juist toepassen van het geleerde en het verspreiden van kennis binnen je bedrijf. Leren op de werkplek en sociaal leren zijn alleen mogelijk als een goed theoretisch fundament door formele leervormen is.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.