Eigenaarschap

Wil je dat je medewerkers zich op individueel niveau verantwoordelijk voelen voor hun eigen doelen en die van de organisatie? Volg dan de training eigenaarschap. Je leert om zelfsturende medewerkers te vormen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen proces van werken en leren.

Frans Wijngaarden bespreekt in zijn boek ‘Eigenaarschap, de sleutel tot jouw succes’ 8 factoren die iedere medewerker in een organisatie zou moeten kennen om tot een goede mate van eigenaarschap te komen. Deze factoren worden in deze training nader toegelicht.

Wat leer je?

  • mate van verantwoordelijkheid nemen voor eigen en organisatiedoelen
  • het aansturen van zelfredzame medewerkers
  • verantwoordelijkheid nemen vanuit 3 invalshoeken: individu, team en organisatie
  • de 8 factoren van eigenaarschap

Wat is het resultaat?

Je leert om verantwoordelijkheid te nemen op drie verschillende niveaus: individueel niveau, teamniveau, en organisatieniveau. Ook kun je leerdoelen gaan maken: dit zijn professionele doelen die jij belangrijk vindt of vaardigheden die een concrete meerwaarde voor jou als professional vormen. Bovendien kun jij je door de extra verdieping een dienstbaar leider tonen.

PS: De online training volg je op Samen online leren. Een leerplatform waarbij jij, je ontwikkeling en je leerdoelen centraal staan.