“Het was een vanzelfsprekendheid om aan te sluiten bij de Maashorst Academy”, aldus Hanneke Cremers, HR-adviseur bij Oté. Met 85 vaste medewerkers en een flexibele schil van 10 à 15 mensen is Oté volop bezig met leren en ontwikkelen. “En daarbij is het belangrijk om na te denken over hoe je dat vorm gaat geven, hoe je mensen in hun kracht kunt zetten en verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen ontwikkeling.”

Daarnaast geeft ze ook aan: “We zijn een mkb-organisatie met veel ambitie. Maar als bedrijf heb je ook te maken met beperkingen, je kunt niet alles zelf doen of ontwikkelen. En veel bedrijven zijn uiteindelijk met veel soortgelijke dingen bezig. Waarom zou je dan niet dingen met elkaar doen, elkaar gebruiken in de positieve zin van het woord, samenwerken? En niet allemaal afzonderlijk het wiel uitvinden. Dan kun je ook denken aan het ontwikkelen van je eigen mensen: hoe kun je dat samen met anderen doen? Daar willen we met de Maashorst Academy mee aan de slag.”

“De arbeidsmarkt is momenteel een gekkenhuis. Je moet je dan ook afvragen hoe je talenten binnenhaalt. En kun je die binnen je bedrijf behouden, hoe ben en blijf je een aantrekkelijke werkgever? Het productieproces is bij ons vrij specifiek, maar er zijn veel algemene zaken die je gezamenlijk op kunt pakken op het gebied van ontwikkeling. Zo zijn sales of logistiek vaak bedrijfsoverstijgend. Daar heb je ongeacht de grootte van je bedrijf mee te maken. En dáár ligt de toegevoegde waarde van de Maashorst Academy. Samenwerken met anderen, waardoor mensen uit diverse organisaties bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Op die manier leren van elkaar.”

Hanneke: “We moeten kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Als een medewerker zich verder wil ontwikkelen en wil groeien, maar dat in jouw bedrijf niet mogelijk is, dan is dat misschien wél mogelijk bij een collega-ondernemer in de regio. Zo kunnen we elkaar helpen met en aan gemotiveerd personeel.”