Als directeur van Estillon is Richard Bosveld bij de Maashorst Academy betrokken geraakt via Eigenwijzer Maashorst. “Het viel me op dat Rob Jansen en Marc van Lieshout met iets bezig waren. En ik ben er langzaamaan ingerold. Aansluiten bij dat mooie initiatief van Rob en Marc ging als het ware vanzelf.”

Mensen kunnen opleiden en verbeteren, dat is waar het wat hem betreft om gaat. “Bij Estillon hebben we jaarlijks een opleidingsbudget van zo’n € 50.000,- à € 60.000,-, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. En da’s hartstikke jammer. Door aan te sluiten bij de Maashorst Academy wil ik graag meer mensen motiveren zich verder te ontwikkelen. Andere redenen om aan te sluiten, is om erachter te komen hoe andere bedrijven dit aanpakken en om dingen collectief aan te pakken.”

Als bedrijf met zo’n 20 – 25 medewerkers heeft Estillon geen eigen HR-afdeling. “En dat geldt mogelijk ook voor andere, qua grootte soortgelijke bedrijven. Door samen te werken en de handen ineen te slaan kun je meer bereiken. Ik roep dan ook graag bedrijven op om ook aan te sluiten bij de Maashorst Academy. Sparren over personeelszaken en opleiden en over de vraag hoe je mensen kunt motiveren om zichzelf verder te ontwikkelen, dát vind ik belangrijk.”

Richard geeft aan dat ook het niveau van de opleiding van belang is. “Er vanuit de Maashorst Academy een eigen kwaliteitsniveau, punten of wat dan ook aan geven, zodat een opleiding wél van een bepaald niveau is. En dat niveau dus gewogen kan worden. Als een opleiding hoog aangeschreven staat, komt er automatisch meer aandacht voor. En een goede reputatie is het startpunt voor verdere groei. Van zowel je medewerkers als je bedrijf.”