Scholing is een cadeau voor de medewerker

Tijd vrijmaken voor onderwijs en scholing is ooit ontstaan als een cadeau om jezelf te ontwikkelen. Het vrijmaken van kinderen van arbeid om ze onderwijs te bieden, is een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van onderwijs en arbeidswetgeving.

Vóór de invoering van verplicht onderwijs waren kinderen vaak betrokken bij arbeid vanwege economische behoeften van gezinnen of werkgevers. Denk aan de kinderen in kolenmijnen of het meewerken op het land. Ze leerde daar datgene wat nodig was om het werk te doen en een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Dit leidde ertoe dat kinderen niet de kans kregen om onderwijs te volgen en zichzelf te ontwikkelen.

De beweging om kinderarbeid te beëindigen en onderwijs verplicht te stellen, begon in veel landen in de 19e en vroege 20e eeuw. Activisten, hervormers en sociale bewegingen pleitten voor wetgeving die kinderen vrijstelde van zware arbeid. Alle kinderen moesten in staat worden gesteld om onderwijs te volgen zonder te worden gehinderd door werk dat schadelijk kan zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.

Op deze manier konden kinderen zich voorbereiden op werk en maatschappelijke deelname na de school. Maar niet iedereen heeft positieve ervaringen aan school of zin om opleidingen bij de werkgever te volgen. Het gebrek aan zin in scholing onder medewerkers kan verschillende redenen hebben:

  • Te veel druk ervaren. Sommige mensen hebben toen ze op school zaten veel druk ervaren. Bijvoorbeeld door: hoge verwachtingen van ouders, scholen of de maatschappij. Dit kan leiden tot het zien van opleiden als een belasting in plaats van een kans.
  • Een slechte ervaring met school. Als iemand negatieve ervaringen heeft gehad in het onderwijs, zoals pesten, slechte relaties met leraren of moeilijkheden bij het begrijpen van lesstof, kan dit leiden tot een afkeer van onderwijs.
  • Voegt te weinig toe. Soms vinden mensen het onderwijs niet belangrijk voor hun leven of toekomstplannen. Als ze het nut niet zien van wat ze leren, kan dit leiden tot een negatieve houding ten opzichte van leren en ontwikkelen.
  • Sociale en persoonlijke druk. In sommige gemeenschappen kan er sociale druk zijn om bepaalde paden te volgen (zoals een bepaalde studie of carrière). Dit kan ertoe leiden dat mensen onderwijs als een verplichting zien in plaats van een keuze.

Het is belangrijk om de perceptie van scholing te veranderen door te benadrukken hoe waardevol, leuk en leerzaam het kan zijn. Door je bewust te zijn dat er voor jou tijd vrijgemaakt wordt voor scholing, om jezelf te ontwikkelen, te leren en je talenten te ontdekken.

Bij de Maashorst Academy richten we ons op het aanbieden van relevante workshops, het personaliseren van opdrachten en faciliteren van bedrijven om een positieve leeromgeving te creëren. Zodat scholing een cadeau is voor de medewerker. Een cadeau voor groei, zelfontplooiing en het verkrijgen van kennis en vaardigheden die van pas komen in hun functie en carrière.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.