Leren gericht op blijvende verandering (deel 2)

Om de bestaande competenties (kennis, vaardigheden en beroepshouding) naar een hoger niveau te tillen en nieuwe competenties te ontwikkelen focussen we bij de Maashorst Academy op leren gericht op een blijvende verandering met behulp van de ijsberg van McClelland*.

Creëren van een leercultuur

Deze blog is een vervolg op: ‘leren gericht op blijvende verandering deel 1’ en ‘geen resultaat zonder leercultuur’. De aanpak: ‘veranderend leren in 3 stappen’ zorgt voor een blijvende verandering. Dit is sluit aan bij het creëren van een leercultuur in je bedrijf en een leven lang leren en ontwikkelen.

Doen, denken en willen

Het willen, denken en doen bepaalt de manier waarop iemand leeft, werkt en hoe diegene in het leven staat. Ieder mens wil van nature op zijn of haar best zijn en dit kan iedereen realiseren door intuïtie, gevoel en verstand optimaal met elkaar in balans te brengen.

Het zichtbare gedrag: ‘Wat doe je?’ wordt beïnvloed door ‘Wat denk je?’. ‘Wat denk je?’ wordt beïnvloed door ‘Wat wil je?’. Het is van belang om alle 3 de stappen te doorlopen als je een blijvende verandering wilt. In het figuur: veranderend leren in 3 stappen zie je een verder toelichting.

Bij het single-loop leren gaat het over wat je doet, bij double-loop leren over hoe je het doet en bij triple-loop leren waarom je het doet. Hieronder een verdere verdieping en tips.

Single-loop (Leren van actie)

Het leren op het zichtbare en concrete gedragsniveau (wat): een medewerker doet iets en dat heeft een bepaald effect. Dit effect kan gewenst zijn of niet, en op basis van die beoordeling, kun die medewerker zijn/haar gedrag aanpassen of niet.

Tip: Je geeft feedback op het gedrag naar aanleiding van het effect dat je ziet of ervaart.

Double loop (leren van bewust te zijn van eigen opvattingen)

Als je het gedrag van je medewerker duurzaam wilt veranderen onderzoek je met welke patronen het gedrag gepaard gaat (hoe). Welke opvattingen en principes van die medewerker liggen eraan ten grondslag? Welke helpende en belemmerende overtuigingen horen daarbij? Inzicht hierover kan voor een meer gefundeerde keuze zorgen om gedrag te veranderen.

Tip: Ga in gesprek, ben oprecht geïnteresseerd in de ander en vraag door om te achterhalen welke gedachtes er achter een bepaald gedrag zitten.

Triple-loop (leren zich eigenaar van de situatie te voelen)

Je komt nu op het niveau van je medewerker wat bepalend is wat diegene denkt en doet. Dit niveau is cruciaal voor een blijvende verandering en belangrijk om een prestatieverbetering voor elkaar te krijgen. Ook de intrinsieke motivatie en eigenaar voelen voor het eigen proces van leren en presteren vind je hier. Het gaat er om je medewerker te helpen de eigen kern en bezieling te herkennen en daar naar te handelen.

Tip: Betrek in het gesprek de waarden en persoonlijke eigenschappen in je waarom-vraag. Start vanuit het belang voor het leren vanuit dat waar je bedrijf voor staat. Laat je medewerker dan zelf antwoord geven op: “waarom wil ik dit gedrag eigenlijk veranderen?” Je kunt verder verdiepen met de vraag: “welke belangrijke waarden in mij ondersteunen dit en wat houdt me erin tegen?”

Het doorlopen van de drie loops (stappen) om zichtbaar en blijvend te leren en veranderen wordt transformationeel leren genoemd.

We staan klaar om jou te helpen

Mocht je hierbij hulp willen? De loopbaancoach van de Maashorst Academy helpt je hier graag mee en heeft ervaring op het diepere vlak van keuze- en welzijnsniveau.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.